ក្រុមហ៊ុនបដិសណ្ឋារកិច្ច អល មិនគ្រុប និងនិយោជិក រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបរិច្ចាគថវិកា៥ពាន់ដុល្លារ សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

 

Comments

Popular posts from this blog

Long-term strategy needed for tourism

លូ ម៉េង៖ អង្ករ​ល្អ​ជួយ​លើកកម្ពស់​ម្ហូបអាហារ និង​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា

US Foods Week 2018 ends with a bang