Posts

លូ ម៉េង៖ អង្ករ​ល្អ​ជួយ​លើកកម្ពស់​ម្ហូបអាហារ និង​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា

Image
លូ ម៉េង៖ អង្ករ​ល្អ​ជួយ​លើកកម្ពស់​ម្ហូបអាហារ និង​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា December 15, 2017​ ម៉ោង 2:03 pm  កម្ពុជា​ធ្លាប់បាន​ក្លាយជា​ម្ចាស់​ជើងឯក​ក្នុងការ​ប្រកួត​អង្ករ​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​រយៈពេល 3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា គឺ​ក្រោយ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​បន្ទាប់ពី​កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​អង្ករ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ជាពិសេស​ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប ជា​លើកដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ2008។ ឆ្នាំ2012 ជា​ឆ្នាំ​ដំបូង​បំផុត​ដែល​អង្ករ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ពាន​ជា​អង្ករ​ល្អ​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ ដែល​កាលនោះ​ការយក​អង្ករ​ចេញទៅ​ប្រកួត​មិនទាន់​ទទួលបាន​ការចូលរួម​ទូលំទូលាយ​នោះទេ។ ដោយ​មើលឃើញ​ពី​ការរីកចម្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ ខណៈ​មាន​ក្រុមហ៊ុន និង​សហគមន៍​កសិកម្ម​កាន់​តែ​ច្រើន​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ធុរកិច្ច​ស្រូវ​អង្ករ សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា បានរៀបចំ​ការប្រកួត​ប្រជែង​ជ្រើស​គុណភាព​អង្ករ​តាមរយៈ​ការ​ចម្អិនបាយ ដោយ​ផ្តោតលើ​លក្ខណៈ 4យ៉ាង​នៅមុន​ពេល និង​ក្រោយពេល​ចម្អិន មានដូចជា រូបរាង​សាច់​អង្ករ សំណើម ក្លិនក្រអូប និង​ប្រវែង​គ្រាប់​អង្ករ ដើម្បី​ទទួលបាន​អង្ករ​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​យកទៅ​ប្រកួត​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​នាពេលខាងមុខ។ ថ្មីៗនេះ​អ្នកយកព័ត៌មាន​ន…

សហគ្រិនជោគជ័យនៅកម្ពុជា (Chief Luu Meng (Food & Beverage, Hospitality)

Image
សហគ្រិនជោគជ័យនៅកម្ពុជា by  | កក្កដា 11, 2018 | អត្ថបទល្អបំផុតអាជីវកម្ម | 0 comments

US Foods Week 2018 ends with a bang

Image
US Foods Week 2018 ends with a bangAnith Adilah Othman / Khmer Times Share: 

Group Photo with US cooperative Partners included: US Embassy, US Dry Bean Council, Cambodia Tourism Federation & Importers. Supplied
The 2018 US Foods Week officially ended, after 10 days of gastronomic promotion, on Wednesday (Dec. 12). The chargé d’affaires at the US Embassy in Phnom Penh, Michael A. Newbill, spoke at the closing ceremony in Raffles Hotel Le Royal on Friday (Dec.14). Present at the auspicious ceremony were, among others, the economic associate at the US Embassy, Lauren Higgins, and Cambodian Tourism Federation President Luu Meng. Mr Newbill called the event a grand success, as it won over a great number of people who had sampled the high quality US foods offered, and a manifestation of the growing trade ties between the US and Cambodia. “Cambodians are eager to try US products and taste American food. We hope to see more US agricultural and food products in Cambodia’s restaurants, in s…

Sweden funds hospitality training

Image
Sweden funds hospitality trainingVen Rathavong / Khmer Times Share:  Swedish embassy officials meet with academy representatives yesterday. KT/Ven Rathavong The Swedish embassy yesterday provided $2 million to the Academy of Culinary Arts Cambodia to train students to become chefs from 2018 to 2020. The aid follows a similar three-year grant that ran from 2016 to 2018 with a budget of $3 million. After signing the agreement, Pierre Tami, CEO of ACAC, said that hospitality in Cambodia is evolving, noting that the number of tourists arriving in the Kingdom is expected to reach six to seven million by 2020. Mr Tami said the strong growth of the tourism sector meant that it is the right time to invest in training students to enter the hospitality industry. “The industry is looking for skilled staff,” he said. “They want workers with skills, but don’t know where to find them in Cambodia.” He added that youth entering the workforce are struggling to find jobs as they are turned away due to …

Uy Kuyteav & Yi Sang Restaurants exclusive VIP event @ Aeon Mall 2 Sen Sok City

Image
Uy Kuyteav & Yi Sang Restaurants exclusive VIP event @ Aeon Mall 2 Sen Sok CityKhmer Times Share:  Luu Berly and her VIP guest at Uy Kuyteav & Yi Sang restaurants exclusive VIP event. Photos by: Engly Tuy (Sakura)  Uy Kuyteav, the home of Cambodian herbs cuisine, has been serving up Cambodian dishes in a home-cooked style since opening the original outlet within World Dining, Aeon 1 in 2014. The opening of Uy Kuyteav Aeon Sen Sok City brings the total number in Phnom Penh to five. Almond Group wants to support Cambodian producers and showcase Cambodia’s heritage in this new restaurant. “Everything you see in the restaurant, from the lights to the floor tiles, was made in Cambodia,” said Almond Group General Manager Phal Leakhena. The original Yi Sang restaurant opened its doors on 08.08.2008 – an auspicious day in the Chinese calendar- within Almond Hotel on Sothearos Boulevard. Since then, the brand has led by example, serving fresh artisan dimsum and other innovative Cantone…

Long-term strategy needed for tourism

Image
Long-term strategy needed for tourism  | Publication date 04 July 2018 | 08:40 ICT Share
From left: Piip Amarisara Jaturapat, the senior partner at Thalias; Luu Meng, president of the Cambodia Tourism Federation; and Ly Tayseng, CEO of Post Media, at the Cambodia Tourism Federation networking event on Tuesday. Hong Menea The Cambodian tourism sector is set for more spectacular growth in the next few years, thanks to industry promotion and networking through the Cambodia Tourism Federation (CTF) and support from the Ministry of Tourism. The CTF president and co-chair of the Government Private Sector Working Group-B on Tourism, Luu Meng, said this at a CTF networking event in Phnom Penh on Tuesday with the theme, Stronger Together in Tourism. “Our country is known as the ‘Kingdom of Wonder’ because of its historical and natural richness. Our ultimate goal is marketing and bringing more people to experience our wonderful country. “But to do so, we need to develop our tourism pr…